Startnummers


Startnummer en tijdregistratiechip worden in de week voorafgaand aan de Bissinghrun toegezonden. Er is geen mogelijkheid tot na-inschrijving.